T.G.Green Pudding Bowl

T.G.Green Pudding Bowl

$36.00

A perfect creamy white pudding bowl.

T.G.Green Creamy white: Measures 6.5" w x 4" f.