Antique Black & White 'Nantasket' Seashell Transferware

Antique Black & White 'Nantasket' Seashell Transferware

$55.00

Nantasket' black & white seashell transferware plate. Elegant, gorgeous & rare. 

Measures 8 1/4" w.